Εξυπηρέτηση - Ποιότητα

Στόχευση στην ποιότητα

Η εταιρεία ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε. στοχεύει διαρκώς στην ολική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της αλλά και του προσωπικού της, προσφέροντας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με πληθώρα επιλογών για τους πελάτες της, αλλά και άριστες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό της. Παρακολουθώντας στενά τις τάσεις της αγοράς αλλά και τον ανταγωνισμό, η εταιρεία προσφέρει τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς σε συνδυασμό με κορυφαία ποιότητα, αξιοπιστία αλλά και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μετά την πώληση.

Είτε πρόκειται για ιδιώτη, επαγγελματία ή κατασκευαστή, η εταιρεία ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε. προσφέρει στοχευμένη, πελατοκεντρική αλλά και ευέλικτη συνεργασία και υποστήριξη σε όλα τα στάδια, πριν, κατά, αλλά και μετά την πώληση. Έχοντας προσωπική επαφή με την πελατειακή της βάση, εστιάζοντας στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία, επενδύοντας διαρκώς σε πληροφοριακά συστήματα και νέες τεχνολογίες, και πάνω από όλα, διατηρώντας μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και προσαρμοστική – ανοιχτή κουλτούρα, η εταιρεία ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε. αποτελεί σταθερή αξία στον χρόνο, αξιόπιστο συνεργάτη και εγγυημένη λύση σε κάθε εκφρασμένη ανάγκη των πελατών της.

Προσωπική Σχέση

Παρά το μέγεθός της, η Λακιώτης Α.Ε. παραμένει μια οικογενειακή εταιρία με ανθρώπινο πρόσωπο καθώς στηρίζεται στην προσωπική επαφή με τους πελάτες της!

Πιστοποιητικά Ποιότητος