Αιμοδοσία

Αιμοδοσία

Αιμοδοσία

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με μια πράξη προσφοράς από τους ανθρώπους της εταιρίας Λακιώτης. Σε μία εποχή που τα νοσοκομεία πασχίζουν να βρουν μονάδες αίματος και οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες, η εταιρία διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία, με στόχο τη συλλογή ικανού αριθμού φιαλών  αίματος, για την ενίσχυση της Τράπεζας  Αίματος που δημιούργησε!

Πλήθος εργαζομένων του καταστήματος στον Ασπρόπυργο αφιέρωσαν μόλις 10 λεπτά από την καθημερινότητα τους για να συμμετάσχουν στη διαδικασία της αιμοδοσίας, προσφέρουμε 450 ml αίματος, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 3 ζωές!

Η συγκεκριμένη ενέργεια διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Photo Gallery

← Previous Next →